Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Monika
Nazwisko Jaśkowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
Miejscowość Niedrzwica Duża
kod pocztowy 24-220
adres (ulica) Strzeszkowice Duże
obszar administracyjny gmina Niedrzwica Duża
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5118005
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://strzeszkowice.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka na terenie Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.5
1.7 słodycze 7.25
1.8 żywność długoterminowa 26.16
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS w Niedrzwicy Dużej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 3
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 13
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej imienia Księdza Jana Twardowskiego w Krzeszkowicach Dużych, dla Pani Moniki Jaśkowskiej i dla Szkoły Podstawowej