Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Dudzic

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół w Krzemieniu
Miejscowość Krzemień Pierwszy
kod pocztowy 23-304
adres (ulica) Krzemień Pierwszy
obszar administracyjny gmina Dzwola
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkół w Krzemieniu
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 15-8752855
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zskrzemien.szkolna.net/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Krzemieniu, Krzemień Pierwszy 192, 23-304 Dzwola

1.1 odzież 7.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 8.50
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 10.60
1.6 środki czystości i higieny osobistej 55.40
1.7 słodycze 24.30
1.8 żywność długoterminowa 107.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 18
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Ks. Stanisław Gieroń, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach,  Dyrektor Szkoły Tomasz Dudzic,  Magdalena Kras, Małgorzata Kędrak, Ewa Bielak - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Justyna Tomecka, Ewelina Jargiło - Prezez LKS "Iskra"  Krzemień