Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Pawełczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-128
adres (ulica) ul. Lwowska 11 Lublin
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek na terenie ZSOW
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5324116
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://zsow.lublin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych ,Lublin

1.1 odzież 1.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.50
1.7 słodycze 2.00
1.8 żywność długoterminowa 17.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania