Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewa
Nazwisko Kazmierczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie
Miejscowość Puchaczów
kod pocztowy 21-013
adres (ulica) ul. Tysiącelcia 8
obszar administracyjny gmina Puchaczów
teren prowadzenia zbiórek gmina Puchaczów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, szkoły
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7575068
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.opspuchaczow.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1. P.H.U  Pani Anna Niwińska, ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów
2. Sklep Spożywczo - Przemysłowy, Pani Justyna Kucybała, ul. Szpica 101, 21-013 Puchaczów
3. Sklep spożywczy , Pan Grzegorz Kursa, Ostrówek 56, 21-013 Puchaczów
4. Sklep Spożywczy, Pan Leszek Gil, Ciechanki 71, 21-013 Puchaczów
5. Dzienny Dom „Senior+" w Bogdance, Bogdanka 75, 21-013 Puchaczów
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.00
1.7 słodycze 6.00
1.8 żywność długoterminowa 16.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów strona internetowa www.opspuchaczow.pl, dwumiesięcznik "Wieści z Gminy Puchaczów", profil facebook : Dzienny Dom "Senior +" w Bogdance
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej w Puchaczowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 13
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
Lista Wolontariuszy:
1. Ewa Kaźmierczak - Dyrektor OPS w Puchaczowie
2. Anna Roczon
3. Paulina Włodarczyk
4. Beata Chabros
5. Edyta Horzępa
6. Anna Niwińska - Sklep spożywczy, ul. Lubelska 25, 21-013 Puchaczów
7. Justyna Kucybała - Sklep Spożywczo - Przemysłowy, ul. Szpica 101, 21-013 Puchaczów
8. Grzegorz Kursa - Sklep spożywczy, Ostrówek 56, 21-013 Puchaczów
9. Leszek Gil - Sklep Spożywczy, Ciechanki 71, 21-013 Puchaczów
10. Dzienny Dom „Senior+" w Bogdance, Bogdanka 75, 21-013 Puchaczów