Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Michał
Nazwisko Krzosek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Elektronicznych
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-704
adres (ulica) Wojciechowska 38
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek szkoła i internat
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Bractwo św. Brata Alberta
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5256691
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zsel.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów w ramach akcji, która odbyła się 6 grudnia w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie.

 

Informacja o akcji - Facebook szkolny: https://www.facebook.com/zselublin/posts/pfbid022THG2SGkBu63GDENcRMi7qgyvWuon3YiPPiCEuJ3rhpJuJw39xvepzMf4ueXmdtml

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 7.00
1.4 książki 2.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 28.62
1.8 żywność długoterminowa 502.19
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Pan Dyrektor Michał Tarnowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie

Pani Katarzyna Komsta

Pani Anna Latawiec

Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie