Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Grochecka-Staniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie, Filia nr 16
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-250
adres (ulica) Kasztanowa 1
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek biblioteka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4447755
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.5
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 1.20
1.8 żywność długoterminowa 1.40
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla Elżbiety Kopciewicz, dyrektora MBP w Lublinie Piotra Tokarczuka, dyrektor MBP Renata Filipik, Tomasz Staniak