Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Alicja
Nazwisko Sikorska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła im. Jana Brzechwy w Lesznie Górnym
Miejscowość Leszno Górne
kod pocztowy 67-321
adres (ulica) Szkolna 2A
obszar administracyjny Szprotawa
teren prowadzenia zbiórek Leszno Górne
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 68-3766507
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://splesznogorne.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Dzień dobry. Nasza szkoła poinformowała rodziców oraz uczniów o akcji " Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę" poprzez wysłanie poniższej informacji do rodziców i uczniów na e-dziennik.

Dzień dobry:-)
Nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę". Akcja prowadzona jest przed świętami z myślą o DZIECIACH i ich rodzinach będących w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków szkolno- wychowawczych.
W ramach akcji zbieramy:
- zabawki, książki, artykuły szkolne i papiernicze, środki czystości i higieny osobistej, odzież, słodycze, żywność długoterminową, ziemiopłody, przedmioty gospodarstwa domowego.
NIE zbieramy pieniędzy.
Dary proszę przynosić do gabinetu pedagoga oraz p. A Dudry -Światowskiej lub do sekretariatu szkoły.

Akcja potrwa od 05.12.2022 do 20.12.2022 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji. W tym jakże pięknym dniu możemy sprawić, aby na wielu twarzach dzieci pojawił się uśmiech.

Szkoła wywiesiła również plakaty na terenie wsi Leszno Górne informujące mieszkańców o danej akcji.
Pod plakatami został umieszczony następujący tekst:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy dołączyła do akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Prosimy mieszkańców o okazanie dobrego serduszka i wsparcie tak szlachetnej akcji polegającej przede wszystkim na organizowaniu zbiórek darów rzeczowych i przekazywanie ich najmłodszym. Prosimy o przynoszenie do szkoły ( gabinet pedagoga, sekretariat szkoły) darów w postaci: zabawek, książek, artykułów szkolnych i papierniczych, środków czystości i higieny osobistej, odzieży, słodyczy, żywności długoterminowej, ziemiopłodów, przedmiotów gospodarstwa domowego.

W ramach akcji NIE zbieramy pieniędzy.

Akcja potrwa od 05.12.2022 do 20.12.2022 r.

Dziękujemy.

Zaprzyjaźniony sklep pozwolił na umieszczenie kartonu, do którego mieszkańcy mogli wsadzać zakupione rzeczy.

1.1 odzież 1.50
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 6.00
1.4 książki 5.00
1.5 artykuły szkolne 0.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.99
1.7 słodycze 6.46
1.8 żywność długoterminowa 57.98
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4.1 nazwa Mediów sklep
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) pedagog szkolny
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 2
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 5
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

http://splesznogorne.pl/index.php/blogs?start=5