Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Antczak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 4 im . Mikołaja Kopernika w Kutnie
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Narutowicza 22
obszar administracyjny Kutno
teren prowadzenia zbiórek Sp4 Kutno
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie ,,Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2533967
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 28.00
1.2 obuwie 1.00
1.3 zabawki 3.00
1.4 książki 1.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.5
1.7 słodycze 2.5
1.8 żywność długoterminowa 18.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie ,,Nie jesteś sam"
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania