Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Daria
Nazwisko Dmuchowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-331
adres (ulica) Grenadierów 13
obszar administracyjny m. Lublin
teren prowadzenia zbiórek m. Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://crb.lublin.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 27.65
1.2 obuwie 4.30
1.3 zabawki 34.25
1.4 książki 22.95
1.5 artykuły szkolne 1.35
1.6 środki czystości i higieny osobistej 28.75
1.7 słodycze 8.35
1.8 żywność długoterminowa 36.9
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.95
2.1 krótki opis tych innych darów Koc dziecięcy
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
  1. Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych
  2. Martyn Madej
  3. Magdalena Wróbel
  4. Rafał Popławski
  5. Sylwia Golec
  6. Monika Gruszecka
  7. Monika Kwicień
  8. Maciej Krasoń
  9. Michał Skiba