Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Justyna
Nazwisko Bojar

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół w Zalesiu
Miejscowość Zalesie
kod pocztowy 21-400
adres (ulica) Zalesie
obszar administracyjny gmina Łuków
teren prowadzenia zbiórek gmina Łuków
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 25-7982802
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zszalesie.szkolna.net/kontakt

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.30
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.3
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.50
1.7 słodycze 1.00
1.8 żywność długoterminowa 6.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za zaangażowanie oraz współpracę.