Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Aneta
Nazwisko Kałkus

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-213
adres (ulica) Gospodarcza 18
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4664756
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.przedszkole40.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 3.66
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.50
1.4 książki 4.60
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 14.00
1.8 żywność długoterminowa 4.40
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Marta Stefańczyk

Małgorzata Nagajek

Agnieszka Wojnowska

Marzena Caboń

Bożena Przybyła

Beata Oleszek

Katarzyna Sokolińska

Jolanta Tulej

Barbara Piekarczyk

Ewa Skoczylas

Magdalena Zając

Kałkus Aneta