Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Hanna
Nazwisko Jewuła

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa w Kryłowie
Miejscowość Kryłów
kod pocztowy 22-530
adres (ulica) Hrubieszowska 4
obszar administracyjny gmina Mircze
teren prowadzenia zbiórek teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6519815
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://pl-pl.facebook.com/SPKrylow/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie. Akcja trwała od 28.11.2022 do 16.12.2022 r.

1.1 odzież 0.50
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.02
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.54
1.7 słodycze 7.53
1.8 żywność długoterminowa 33.87
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów brak
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) pedagog szkolny
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 5
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli Akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.