Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Arkadiusz
Nazwisko Majewski

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-850
adres (ulica) Radzyńska
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek dzielnica Czechów
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7413703
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp45.lublin.pl/

Efekty zbiórek

1.1 odzież 20.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 50.00
1.4 książki 32.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 16.00
1.7 słodycze 17.30
1.8 żywność długoterminowa 220.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 2
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor Wojciech Kalicki

Wicedyrektor Marek Czech

Arkadiusz Majewski

Agnieszka Bartkow-Lewandowska

Robert Struski

Ewa Cydejko

Emilia Wasil

Karolina Kostkowska

Mateusz Olejarczyk

Maksymilian Ostrowski

Karol Puzio

Magda Walaszek

Nikola Załuska

Pavlenko Yuliia

Wiktoria Saluk

Skowronek Paulina

Buszko Aleksandra

Kondracka Weronika

Niedźwiadek Klaudia

Sokół-Chmielewska Natalia