Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Mirosława
Nazwisko Butryn

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim
Miejscowość Potok Wielki
kod pocztowy 23-313
adres (ulica) Potok Wielki 104
obszar administracyjny Gmina Potok Wielki
teren prowadzenia zbiórek Publiczna Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 15-8740253
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://zspotokwielki.szkolnastrona.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórki prowadzone były w dni nauki szkolnej od 29 listopada do 21 grudnia 2022 r.

łączna liczba zbiórek -17

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.75
1.7 słodycze 0.75
1.8 żywność długoterminowa 7.41
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS w Potoku Wielkim
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 2
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 1
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

dla szefa sztabu akcji Mirosławy Butryn

dla dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim

Pani Ilony Kramskiej

Pani Iwony Badury

Pani Ewy Boś