Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię ks. Wiesław
Nazwisko Górniak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji 18 Drużyna Starszoharcerska "Husaria" im. Bitwy pod Komarowem przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach
Miejscowość Kosobudy
kod pocztowy 22-470
adres (ulica) Kosobudy 37
obszar administracyjny Parafia Kosobudy
teren prowadzenia zbiórek Parafia Kosobudy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Caritas
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 7.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 25.00
1.4 książki 5.00
1.5 artykuły szkolne 8.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 40.00
1.7 słodycze 130.00
1.8 żywność długoterminowa 260.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Caritas diec. zamojsko-lubaczowskiej
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 45
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
  1. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej.
  2. Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
  3. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach.
  4. Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach.
  5. 18 Drużyna Starszoharcerska "Husaria" im. Bitwy pod Komarowem w Kosobudach.