Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Edyta
Nazwisko Michalak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Miejskie Nr 5 :" Stokrotka"
Miejscowość KUTNO
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Barcewicza 13
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek Przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie ,,Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2547762
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.pm5kutno.wikom.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 5.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 3.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 2.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 2.00
2.1 krótki opis tych innych darów KRZESEŁKO - BUJACZEK DLA DZIECKA
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla rodziców i pracowników Przedszkola Miejskiego numer 5 w Kutnie