Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Magdalena
Nazwisko Szymańska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Sztab przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie
Miejscowość Telatyn
kod pocztowy 22-652
adres (ulica) Kardynała Stefana Wyszyńskiego
obszar administracyjny gmina Telatyn
teren prowadzenia zbiórek Szkoła w Telatynie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6613116
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.sptetyn.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://www.facebook.com/photo?fbid=472964164974676&set=a.105540325050397

1.1 odzież 3.70
1.2 obuwie 1.60
1.3 zabawki 15.00
1.4 książki 6.40
1.5 artykuły szkolne 4.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 9.30
1.7 słodycze 7.70
1.8 żywność długoterminowa 34.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Telatynie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 5
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dzięki naszym uczniom, ich rodzicom, nauczycielom oraz osobom spoza szkoły udało się zebrać spor ilość darów.

Z serca dziękujemy za zainteresowanie akcją i przekazane dary.