Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Magdalena
Nazwisko Firczuk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Firleju
Miejscowość Firlej
kod pocztowy 21-136
adres (ulica) Partyzancka 23
obszar administracyjny Gmina Firlej
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Firleju
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8575015
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spfirlej.szkolnastrona.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

http://spfirlej.szkolnastrona.pl/a,1361,pomoz-dzieciom-przetrwac-zime

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 3.00
1.8 żywność długoterminowa 50.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Lublinie.
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla:

Pana Jarosława Gryglickiego dyrektora Szkoły Podstawowa im. Janusza Korczaka w Firleju

Wolontariatu szkolnego ,, Pomocna dłoń"

Szkolnego Koła PCK

Adela Dziedzic

Agnieszka Michalik

Paulina Wróblewska

Iwona Latek

Magdalena Firczuk