Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Kierzkowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Miejskie Nr 16 "Calineczka" w Kutnie
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Wilcza 5
obszar administracyjny miasto Kutno
teren prowadzenia zbiórek PM 16 "Calineczka
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-2540816
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://pm16kutno.wikom.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 22.00
1.2 obuwie 2.50
1.3 zabawki 6.00
1.4 książki 5.00
1.5 artykuły szkolne 0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.80
1.7 słodycze 8.40
1.8 żywność długoterminowa 17.3
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie Jesteś Sam"
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania