Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Drozda

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie
Miejscowość Borzechów
kod pocztowy 24-224
adres (ulica) Kolonia Borzechów 227
obszar administracyjny Gmina Borzechów
teren prowadzenia zbiórek Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzechowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5111026
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spborzechow.szkolna.net/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 10.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 26.00
1.4 książki 5.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 8.00
1.8 żywność długoterminowa 17.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS w Borzechowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 5
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki 169

Podziękowania

Podziękowania