Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Koszel

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach
Miejscowość Zubowice
kod pocztowy 22-435
adres (ulica) Zubowice 19
obszar administracyjny gmina Komarów-Osada
teren prowadzenia zbiórek zubowice
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6154013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.5
1.7 słodycze 0.75
1.8 żywność długoterminowa 42.60
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Komarów-Osada
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 13
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla rodziców dzieci z przedszkola oraz wszystkim  pracownikom naszej placówki za wrażliwość i dary serca.