Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Wioletta
Nazwisko Mścisz

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji SP Hucisko
Miejscowość Hucisko 153
kod pocztowy 37-311
adres (ulica) Hucisko 153
obszar administracyjny gmina Leżajsk
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Hucisku
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sphucisko.gminalezajsk.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

zbiórka na terenie Szkoły Podstawowej w Hucisku

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 3.20
1.8 żywność długoterminowa 43.90
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów strona internetowa SP Hucisko
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS Leżajsk
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 7
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Hucisku - Elżbieta Żak

wolontariusz - Beata Figiela

wolontariusz - Joanna Płachta