Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Aleksandra
Nazwisko Szymańska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie
Miejscowość Kutno
kod pocztowy 99-300
adres (ulica) Kościuszki 24
obszar administracyjny Kutno
teren prowadzenia zbiórek ZS Nr 3 w Kutnie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Kutnowskie Stowarzyszenie "Nie jesteś sam"
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 24-3557879
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 22.60
1.2 obuwie 2.00
1.3 zabawki 5.60
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 42.20
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Stowarzyszenie "Nie jesteś Sam" Kutno
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla całej społeczności Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie