Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Augustyniak - Podleśna

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Środowiskowy Dom Samopomocy "Mozaika"
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-827
adres (ulica) Zbożowa 22A
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4665566
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://mozaika.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 19.24
1.2 obuwie 0.62
1.3 zabawki 3.14
1.4 książki 1.36
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.28
1.7 słodycze 3.78
1.8 żywność długoterminowa 3.90
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Chcielibyśmy przekazać podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli akcję, a w szczególności rodzinom oraz Podopiecznym ŚDS "Mozaika", dzięki którym mogliśmy wspomóc inicjatywę PDPZ..