Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agata
Nazwisko Misygar-Grzesik

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Edmunda Łozińskiego
Miejscowość Potok
kod pocztowy 38-404
adres (ulica) Potok, 73
obszar administracyjny wieś Potok
teren prowadzenia zbiórek budynek Szkoły Podstawowej w Potoku
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 13-4365695
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://sppotok.jedlicze.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

https://sppotok.jedlicze.pl/aktualnosc-3809-pomoz_dzieciom_przetrwac_zime_2022.html

1.1 odzież 10.82
1.2 obuwie 4.50
1.3 zabawki 8.26
1.4 książki 1.63
1.5 artykuły szkolne 0.20
1.6 środki czystości i higieny osobistej 4.14
1.7 słodycze 9.54
1.8 żywność długoterminowa 57.75
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.36
2.1 krótki opis tych innych darów kubek świąteczny - 1 sztuka
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Pedagog szkolny - Potok
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 16
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Pani Agata Misygar-Grzesik - Szef Sztabu Nr 116

Pani Beata Telesz - pedagog szkolny

Pani Agata Kazalska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Edmunda Łozińskiego w Potoku