Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Aneta
Nazwisko Szabat

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych
Miejscowość Kiełczewice Górne
kod pocztowy 23-107
adres (ulica)
obszar administracyjny gmina Strzyżewice
teren prowadzenia zbiórek teren szkoły
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5666604
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spkielczewice.strzyzewice.lubelskie.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka stacjonarna na terenie szkoły.

Zbiórka przy kościele parafialnym w Kiełczewicach Maryjskich w dniu 11 grudnia 2022.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 3.87
1.8 żywność długoterminowa 42.40
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej OPS Strzyżewice
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Pani Agnieszka Rozwałka - dyrektor szkoły podstawowej im. Orła Białego iałego w Kiełczewicach Górnych

Pani Urszula Sawecka - kierownik ośrodka pomocy społecznej w Strzyzewicach

Ks. Krzysztof Brodaczewski - proboszcz parafii w Kiełczewicach

Pani Ewa Krawiecka

Pani Iwona Korniak

Wolontariusze:

Agata Bańka

Kacper Szabat

Bartosz Zdybel

Julia Korniak

Bartosz Korniak

Kacper Korniak

Julia Skrzypek