Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Żuk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Hufiec ZHP Biała Podlaska
Miejscowość Biała Podlaska
kod pocztowy 21-500
adres (ulica) Plac Wolności 2
obszar administracyjny miasto Biała Podlaska
teren prowadzenia zbiórek miasto i powiat Biała Podlaska.
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Ośrodek(ki) Szkolno Wychowawcze
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
  • Strona FB HUFIEC ZHP BIAŁA PODLASKA (9,10 grudnia i 10 stycznia)

https://www.facebook.com/groups/319472545085999

  • Strona Urzędu Gminy Janów Podlaski:

https://www.janowpodlaski.pl/akcja-pomoz-dzieciom-przetrwac-zime/

  • Strona FB Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie (12 i 16 grudnia)

https://www.facebook.com/GBPwKonstantynowie

 

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.15
1.6 środki czystości i higieny osobistej 39.01
1.7 słodycze 26.96
1.8 żywność długoterminowa 125.72
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów 3 komplety rolek, kask, ochraniacze, narty dziecięce
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Maniach
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 54
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
- Phm. Krzysztof Kowaluk,
- 21 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. Bronisława Czyżyka w Konstantynowie,
- Pwd. Monika Mikołajczuk,
- 23 Bialska Gromada Zuchowa “Bystre Asy”,
- Hm. Agnieszka Żuk,
- 3 Grunwaldzka Drużyna Harcerska im. gen. Ludwika Bittnera w Janowie Podlaskim,
- Pwd. Małgorzata Sobczuk,
- Hm. Marta Kucharska,
- 13 Bialska Grunwaldzka Drużyna Harcerska “Astus” im. ks. Edmunda Barbasiewicza,
- Phm. Michał Kucharski,
- Pwd. Iwona Gałamaga,
- pani Judyta Iwaszko,
- pani Beata Łyczewska,
- państwo Monika i Tomasz Frańczukowie,
- pani Ewa Sawczuk,
- pan Adam Byszko,
- pan Przemysław Olesiejuk,
- pani Aleksandra Dopierała,
- pani Teresa Hryciuk,
Wolontariat młodzieży:
- Dh. Karolina Chlipalska,
- Dh. Lena Jarząbkowska,
- Dh. Martyna Juchnikowska,
- Dh. Karolina Michaluk,
- Dh. Natalia Cholewik,
- Dh. Nikola Hryciuk,
- Dh. Magdalena Bazylczuk,
- Dh. Julia Łukianiuk,
- Dh Paweł Michalski,
- Dh Marcel Łukijaniuk,
- Dh Borys Koszołko,
- Dh Krystian Makarewicz,
- Dh. Ewa Jakubska,
- Dh. Lena Ziomkowska,
- Dh. Alicja Skuza