Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Marzanna
Nazwisko Piech

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole Miejskie Nr 2
Miejscowość Chełm
kod pocztowy 22-100
adres (ulica) Starościńska 4B
obszar administracyjny miasto Chełm
teren prowadzenia zbiórek przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 82-5653808
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://przedszkole2chelm@poczta.onet.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 13.50
1.2 obuwie 2.20
1.3 zabawki 3.70
1.4 książki 0.30
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 1.30
1.8 żywność długoterminowa 7.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania