Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewelina
Nazwisko Meksuła

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
Miejscowość Jastków
kod pocztowy 21-002
adres (ulica) al. Warszawska 43
obszar administracyjny gmina Jastków
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Jastkowie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5020419
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://sp.jastkow.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka darów w Szkole Podstawowej w Jastkowie im. Józefa Piłsudskiego.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 10.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 63.00
1.7 słodycze 18.50
1.8 żywność długoterminowa 169.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej GOPS w Jastkowie
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 33
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania
 1. Anna Malesa
 2. Agnieszka Pochroń
 3. Anna Michalska
 4. Anna Chłąd
 5. Agnieszka Wolak
 6. Jadwiga Obel
 7. Barbara Brandt - Zielińska
 8. Joanna Urbańska - Chomicz
 9. Renata Rowińska - Devereux
 10. Monika Kania
 11. Dorota Rejmak
 12. Ewa Maleszyk
 13. Bożena Drozd
 14. Aneta Nalewajek
 15. Karolina Bogusz
 16. Remigiusz Kot
 17. Renata Łączna - Lender
 18. Rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Jastkowie.