Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewa
Nazwisko Warowny

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Oświatowy w Jedlance
Miejscowość Jedlanka
kod pocztowy 21-450
adres (ulica) WARSZAWSKA
obszar administracyjny gmina Stoczek Łukowski
teren prowadzenia zbiórek Zespół Oświatowy w Jedlance
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 25-6405826
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://zojedlanka.szkolna.net

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka w Zespole Oświatowym w Jedlance w ramach Ogólnopolskiej Akcji PDPZ była prowadzona dnia 18.12.2022.

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 11.80
1.7 słodycze 7.42
1.8 żywność długoterminowa 30.64
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 14
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor Zespołu Oświatowego w Jedlance: Magdalena Nawara - Skwarek

Szef sztabu: Ewa Warowny

Wolontariusze: Anna Luty, Anna Olkowicz, Katarzyna Gac, Ks. Adrian Kubak, Agnieszka Redzik