Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Marcin
Nazwisko Skarżyński

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-601
adres (ulica) Zana 36,38A
obszar administracyjny Lublin
teren prowadzenia zbiórek Lublin
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5357605
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 100.20
1.2 obuwie 19.40
1.3 zabawki 29.50
1.4 książki 52.50
1.5 artykuły szkolne 0.50
1.6 środki czystości i higieny osobistej 6.70
1.7 słodycze 57.50
1.8 żywność długoterminowa 142.80
1.9 ziemiopłody 30.00
2.2 inne dary 8.10
2.1 krótki opis tych innych darów ręcznik, plecak, gry, miody
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania