Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Mariana
Nazwisko Kril

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Polskie Radio
Miejscowość Warszawa
kod pocztowy 00-977
adres (ulica) Al. Niepodległości 77/85
obszar administracyjny Warszawa
teren prowadzenia zbiórek Warszawa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 22-6459224
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.polskieradio.pl/398

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórka nie odbyła się.

Szanowni Państwo,

z przykrością informuję, że pomimo wielkich starań, prowadzonych do tej pory, nie może odbyć się jutro w radiu „Wielka Uliczna Zbiórka Darów” w akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Dziękuję wszystkim za ofiarną chęć pomocy.

Mamy patronat medialny i utrzymamy na antenach i stronach internetowych informacje o akcji. Proszę o pomoc w usunięciu ze wszystkich stron internetowych wiadomości o udziale w jutrzejszej zbiórce w radiu w Warszawie przy Al. Niepodległości 77/85 .

Akcja trwa do 23 grudnia. Będziemy o tym mówić na antenach radiowych i mam nadzieję, że ludzie dobrej woli w całej Polsce obdarują dzieci upominkami na święta.

Życzę wszystkim pogody ducha.

Przepraszam za wszystkie nieporozumienia i przykrości, których mogłam być mimowolną przyczyną.

Z wyrazami szacunku i przyjaźni

Małgorzata Kownacka

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania