Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Helena
Nazwisko Jeżowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa w Płouszowicach
Miejscowość Płouszowice
kod pocztowy 21-008
adres (ulica)
obszar administracyjny gmina Jastków
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa w Płouszowicach
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spplouszowice.jastków.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

W Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Płouszowicach powołano sztab nr 114 .  Zbiórkę darów rzeczowych przeprowadzono  w dniach- 01.12.- 22.12.2022r. W realizacji akcji wzięli udział uczniowie klasy 7- 6 uczniów oraz klasy 8- 6 uczniów. W ramach realizacji przeprowadzono działania:

 

  • promocja akcji na stronie internetowej szkoły: www.spplouszowice.jastkow.pl
  • kampania informacyjna wśród uczniów i ich rodziców,
  • pełnienie dyżurów przez uczniów w czasie zbiórki darów.

 

1.1 odzież 8.40
1.2 obuwie 0.5
1.3 zabawki 6.20
1.4 książki 3.0
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 4.50
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów nie dotyczy
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania