Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Bożena
Nazwisko Watras

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Miejscowość Łaziska
kod pocztowy 24-335
adres (ulica)
obszar administracyjny Gmina Łaziska
teren prowadzenia zbiórek Teren Gminy Łaziska
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8289013
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 89.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 0.00
1.8 żywność długoterminowa 308.00
1.9 ziemiopłody 4255.00
2.2 inne dary 1.50
2.1 krótki opis tych innych darów wózek spacerówka
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej DPS Betania; DPS im. Jana Pawła II; DPS ul. Kosmonautów; DPS w Matczynie; DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, GMA
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 542
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania