Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Elżbieta
Nazwisko Wróbel

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 24
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-080
adres (ulica) ul. Niecała 1
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 24
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5321520
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.sp24.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 10.00
1.2 obuwie 8.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 7.00
1.8 żywność długoterminowa 10.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 30
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) pedagog szkolny
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 7
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy Wolontariuszom, Ofiarodawcom i Dyrekcji Szkoły za wsparcie.