Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Iwona
Nazwisko Boksza

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej
Miejscowość Biała Podlaska
kod pocztowy 21-500
adres (ulica) Zygmunta Augusta 2
obszar administracyjny Biała Podlaska
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi Królowej w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 83-3416710
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://szkpodst9.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 2.50
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.40
1.7 słodycze 11.40
1.8 żywność długoterminowa 38.90
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 6
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej- Bernardeta Mikołajczak

Iwona Boksza

Anna Polak

Adrianna Zadziorska

Henryka Biegajło

Aneta Michalak

Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- Kamil Węgliński