Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Jolanta
Nazwisko MADEJSKA

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Przedszkole im. Adama Żeromskiego
Miejscowość Nałęczów
kod pocztowy 24-150
adres (ulica) Ewy Szelburg Zarembiny, 1
obszar administracyjny gmina Nałęczów
teren prowadzenia zbiórek przedszkole
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5014027
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://adam.naleczow.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 10.50
1.8 żywność długoterminowa 85.30
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Przedszkole im Adama Żeromskiego
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 2
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 10
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Ewa Jaremek, Katarzyna Lewandowska, Joanna Pacholik, Paulina Pluta,  Jolanta Madejska, Agnieszka Milanowska, Teresa Mela, Joanna Nowak -Boruch, Aneta Skoczylas-Cierkoń, Anna Wziątek.

z uwagi na fakt, iż jesteśmy przedszkolem, paczki zostały przygotowane i przekazane dla naszych potrzebujących podopiecznych i ich rodzin oraz dla Osób Potrzebujących