Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Renata
Nazwisko Żarnowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu
Miejscowość Chodel
kod pocztowy 24-350
adres (ulica) ul. Szkolna 19
obszar administracyjny gmina Chodel
teren prowadzenia zbiórek teren placówki
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Pedagog szkolny
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8291024
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.chodel.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

W ramach tegorocznej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę dary dla potrzebujących dzieci naszej placówki zbieraliśmy podczas zabawy andrzejkowej (24 listopada 2022roku). Biletem wstępu były dobrowolnie ofiarowywane produkty żywnościowe, artykuły chemiczne, zabawki oraz odzież.

1.1 odzież 12.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 15.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 5.00
1.7 słodycze 22.00
1.8 żywność długoterminowa 85.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 38
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy społeczności szkolnej: dzieciom, rodzicom i nauczycielom za gorące serca i ofiarność.