Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Aneta
Nazwisko Galant

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła podstawowa im. Józefa I. Kraszewskiego
Miejscowość Snopków
kod pocztowy 21-002
adres (ulica) Szkolna 1 Snopków
obszar administracyjny Gmina Jastków
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Podstawowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji, Nauczyciele
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5022860
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://spsnopkow@o2.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 3.42
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 3.69
1.7 słodycze 2.72
1.8 żywność długoterminowa 4.74
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania