Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Bożena
Nazwisko Dobrowolska-Żak

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji VII LO Lublin
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-107
adres (ulica) Farbiarska 8
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek ul.Krochmalna 29, siedziba tymczasowa
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) GOPS/MOPS/OPS, Ośrodek(ki) Szkolno Wychowawcze, Rodzinny Dom im. św. Dominika, DPS
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5326512
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://strona.7lo.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

zbiórka na terenie szkoły

1.1 odzież 0.70
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 1.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 1.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.30
1.7 słodycze 30.75
1.8 żywność długoterminowa 35.70
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Rodzinny Dom im. św. Dominika, DPS
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 8
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania