Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Edward
Nazwisko Dominko

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji LUBELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUBLINIE
Miejscowość LUBLIN
kod pocztowy 20-045
adres (ulica) Czwartaków 15/9
obszar administracyjny MIASTO LUBLIN
teren prowadzenia zbiórek Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5372865
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.utw.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 10.70
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 10.30
1.4 książki 3.45
1.5 artykuły szkolne 2.30
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 18.70
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Pan Edward Domingo

Pan Janusz Berenson

Pan Marian Mazur

Pani Ewa Słomczyńska

Pani Ewa Pietrkiewicz