Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Agnieszka
Nazwisko Filip

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-059
adres (ulica) Aleje Racławickie 5
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala, Pogotowie Opiekuńcze i Dom dla Dzieci Przylądek w Lublinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5338834
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.psb.lublin.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

zbiórka stacjonarna na terenie Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im H. Łopacińskiego w Lublinie w dniach od 6.12 do 20.12.2022 roku

1.1 odzież 37.40
1.2 obuwie 6.30
1.3 zabawki 26.10
1.4 książki 14.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 9.20
1.7 słodycze 18.00
1.8 żywność długoterminowa 16.40
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego Pogotowie Opiekuńcze i Dom dla Dzieci Przylądek w Lublinie
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Parafia Błogosławionego Biskupa Władysława Gorala w Lublinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 29
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 0
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 8
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla:

1.Pani dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa
i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie mgr inż. Grażyny Kubuj - Bełz

2. Wolontariuszy Szkolnego Klubu Wolontariatu przy PSBiG w Lublinie

3. Wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas przy PSBiG
w Lublinie

4. Wolontariuszy nauczycieli:

pani Agnieszki Filip

pani Bernardy Michaluk

pani Joanny Pustelny

pani Barbary Kościuk

5. Nauczycieli:

pani Joanny Augustynowicz

pani Doroty Wójtowicz