Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Ewa
Nazwisko Dąbrowska

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji XXIX Liceum Ogólnokształcące
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-020
adres (ulica) Lipowa 25
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek 29 Liceum Ogólnokształcące w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-4664570
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji http://www.29lo.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórki zostały przeprowadzone w XXIX Liceum Ogólnokształcącym w dniach od 05.12-22.12-2022 oraz w stokrotce w Centrum Handlowym Lublin Plaza w dniach 10.11-11.12.2022

1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 1.15
1.7 słodycze 8.05
1.8 żywność długoterminowa 61.20
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów nie
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Wiktoria Wojtysiak

Wiktoria Mazur

Antonina Dobosz

Wiktor Szymona

Michał Adamek

Pani Anna Krawczyk-Durak

Pani Ewa Dąbrowska

Pani Iwona Adamek

Pan Artur Dobosz

Pani Ewa Kołodziejczyk

Pani Małgorzata Ratyna

Grono pedagogiczne XXIX LO

Klasa 2b

Klasa 1g

Oliwia Szczepańska z klasy 1d

Igor Ilczuk z klasy 2a

Paweł Olszański

Michalina Krzyżanowska

Szkolny Klub Wolontariusza