Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Bożenna
Nazwisko Sałek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-447
adres (ulica) Diamentowa 2
obszar administracyjny województwo
teren prowadzenia zbiórek siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-5287650
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https:.//rops.lubelskie.pl

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 13.00
1.7 słodycze 9.00
1.8 żywność długoterminowa 0.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lublin
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania