Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Regina
Nazwisko Wrona

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Przedszkolny nr 2
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-301
adres (ulica) Bronowicka 3
obszar administracyjny miasto Lublin
teren prowadzenia zbiórek ul.Bronowicka 3, ul. Dożynkowa 38
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7461525
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://p26.lublin.eu

Efekty zbiórek

nasze zbiórki

Zbiórki były prowadzone od momentu zarejestrowania sztabu do 14 grudnia 2022r. na terenie Zespołu Przedszkolnego nr 2 w  dwóch lokalizacjach- przy ul. Bronowickiej (Przedszkole nr 14) i ul.Dożynkowej (Przedszkole nr 26).

Całość została zakończona finałowym koncertem na terenie przedszkola i połączona ze zbiórką słodyczy. relacje dostępne są na fb i stronie internetowej przedszkola.

1.1 odzież 1.90
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 13.40
1.4 książki 16.00
1.5 artykuły szkolne 0.60
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.00
1.7 słodycze 3.30
1.8 żywność długoterminowa 9.38
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 1
3.2 zbiórki stacjonarne 16
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania