Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Katarzyna
Nazwisko Urban

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Miejscowość Lublin
kod pocztowy 20-439
adres (ulica) Głuska 5
obszar administracyjny gmina Lublin
teren prowadzenia zbiórek Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Główny Magazyn Akcji
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-7444707
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.sosw2.lublin.eu/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 8.10
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 2.53
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 2.9
1.7 słodycze 1.44
1.8 żywność długoterminowa 29.86
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania