Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Anna
Nazwisko Niziołek

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Szkoła Podstawowa im. Marii Curie - Skłodowskiej
Miejscowość Tarnogród
kod pocztowy 23-420
adres (ulica) 1 Maja 7
obszar administracyjny Tarnogród
teren prowadzenia zbiórek Szkoła Szkoła Podstawowa im. Marii Curie - Skłodowskiej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6897062
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji hppt:www.sptarnogrod.edupage.org

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 21.00
1.7 słodycze 34.00
1.8 żywność długoterminowa 85.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Szkoła
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 6
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 2
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin 3
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania