Informacje o sztabie Akcji

Sztab Akcji

Numer Sztabu
Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji
Miejscowość
kod pocztowy
adres (ulica)
obszar administracyjny
teren prowadzenia zbiórek
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia)
oficjalny telefon do siedziby Sztabu
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież
1.2 obuwie
1.3 zabawki
1.4 książki
1.5 artykuły szkolne
1.6 środki czystości i higieny osobistej
1.7 słodycze
1.8 żywność długoterminowa
1.9 ziemiopłody
2.2 inne dary
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących
3.2 zbiórki stacjonarne
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość)
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania