Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Małgorzata
Nazwisko Kusyk

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Skromowskiej
Miejscowość Wola Skromowska
kod pocztowy 21-150
adres (ulica) Wola Skromowska 55
obszar administracyjny gm. Firlej
teren prowadzenia zbiórek Zespół Szkolno Przedszkolny w Woli Skromowskiej
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 81-8591503
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://www.wolaszkola.pl/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 0.00
1.2 obuwie 0.00
1.3 zabawki 0.00
1.4 książki 0.00
1.5 artykuły szkolne 0.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 18.00
1.7 słodycze 1.00
1.8 żywność długoterminowa 4.00
1.9 ziemiopłody 0.00
2.2 inne dary 0.00
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących 35
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania