Informacje o sztabie Akcji

Szef Sztabu

Imię Beata
Nazwisko Koman

Sztab Akcji

Nazwa/Siedziba Sztabu Akcji Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. M. Pasiaka w Soli
Miejscowość Sól
kod pocztowy 23-400
adres (ulica) Sól 279
obszar administracyjny Sól gmina Biłgoraj
teren prowadzenia zbiórek szkoła
zaplanowani Współorganizatorzy, czyli rozdział zebranych darów (zgodnie z p.6 Zgłoszenia) Fundacja "Krzyk" w Biłgoraju
oficjalny telefon do siedziby Sztabu 84-6870125
strona www instytucji przy której powołany został Sztab Akcji https://zs-sol.edupage.org/

Efekty zbiórek

nasze zbiórki
1.1 odzież 11.90
1.2 obuwie 0.45
1.3 zabawki 4.90
1.4 książki 5.00
1.5 artykuły szkolne 2.00
1.6 środki czystości i higieny osobistej 0.78
1.7 słodycze 16.90
1.8 żywność długoterminowa 34.17
1.9 ziemiopłody 0
2.2 inne dary 0
2.1 krótki opis tych innych darów
3.1 udział w imprezach towarzyszących 0
3.2 zbiórki stacjonarne 0
4.1 nazwa Mediów
5.1 przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej NIE
5.2 przekazano do Ośrodka Szkolno Wychowawczego NIE
5.3 przekazano do innego Współorganizatora (tylko nazwa i miejscowość) Fundacja Krzyk w Biłgoraju
6.1 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili indywidualnych paczek dla Dzieci 32
6.1a z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Osób Potrzebujących
6.2 z przekazanych darów, nasi Współorganizatorzy uczynili paczek dla Rodzin
6.3 Opcjonalnie - numer sztabu /lub nazwa Współorganizatora/ wykazującego paczki

Podziękowania

Podziękowania

Dziękujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. M. Pasiaka w Soli.

Joanna Bielecka, Maria Skwarek, Dorota Flis, Agnieszka Kurek - Cieplak, Natalia Przytuła, Milena Dziduch.